Pla d'Internacionalització de Sant Boi
Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat

Sant Boi
de Llobregat:
Pla de projecció
internacional

Ajudant una ciutat de 84.000
habitants a destacar al món

© Jorge Franganillo a Flickr, sota llicència CC BY 2.0 DEED.

El repte

En una Europa interconnectada, les ciutats es veuen obligades no només a ser conscients dels reptes globals, sinó a respondre-hi activament tot reconeixent l'imperatiu d'aprofitar la interdependència entre les dinàmiques locals i globals. Dins d'aquest paradigma, Sant Boi de Llobregat, ciutat de 84.000 habitants a l'àrea metropolitana de Barcelona, va reconèixer la necessitat d'aprofitar la vinculació entre l'àmbit local i el global per projectar-se cap a l'exterior i identificar nous socis, recursos i oportunitats. L'objectiu era clar: traduir aquests reptes en polítiques públiques d'impacte que millorin el benestar dels ciutadans.

El 2019, Sant Boi va fer un pas endavant amb el suport d'Anteverti per elaborar el seu primer Pla d'Internacionalització. Malgrat tenir una sòlida trajectòria internacionalista, amb acords d'agermanament i participació activa en projectes europeus, el municipi pretenia obrir nous horitzons i definir les línies mestres per a una planificació proactiva de la projecció global de la ciutat.

Vam ajudar aquesta ciutat de 84.000 habitants a elaborar la seva primera estratègia transversal per atraure oportunitats i inversions internacionals, aprofitant els seus principals actius comparatius: la proximitat a Barcelona i als principals centres de transport, un patrimoni agrícola privilegiat, un prestigiós ecosistema d'institucions de salut mental de primer nivell mundial i una rica tradició de participació ciutadana.

© Ajuntament de Sant Boi a Flickr, sota llicència CC BY-NC-ND 2.0 DEED.

El nostre enfocament

El nostre enfocament estratègic va arrencar amb una diagnosi integral, que va incloure una revisió històrica de la tasca internacional de Sant Boi, una anàlisi en profunditat de les estratègies sectorials de ciutat en vigor i una exploració del teixit socioproductiu de la ciutat. Aquestes bases tenien com a objectiu identificar les línies d'actuació prioritàries per a la internacionalització i avaluar actius clau per al posicionament global. Per complementar la nostra anàlisi, vam dirigir set entrevistes grupals en què van participar 30 representants d'àrees del govern municipal i diverses parts interessades, garantint que el pla partia una visió inclusiva.

Aquesta fase va donar a conèixer els avantatges estratègics de Sant Boi, inclosa la seva ubicació geogràfica privilegiada, la proximitat a Barcelona i als principals nuclis de comunicacions, un distingit patrimoni agrícola i natural, un ecosistema de prestigi mundial d'institucions de salut mental, una rica tradició de polítiques públiques que posen l'accent en la participació ciutadana i ambaixadors de renom mundial nascuts a Sant Boi, com els germans Gasol.

Vam implicar més de 30 agents del govern i del teixit socioeconòmic de la ciutat en l'elaboració del Pla d'Internacionalització de Sant Boi, que delimita quatre eixos temàtics, 13 objectius específics i 46 accions.

© Bonaventura Leris a Flickr, sota llicència CC BY 2.0 DEED.

L'impacte

Basant-nos en les fortaleses identificades, vam formular el Pla de Projecció Internacional de Sant Boi de Llobregat 2021-2027. Aquest pla integral dibuixa quatre eixos temàtics, 13 objectius específics i 46 accions orientades a resultats tangibles:

  1. Ciutat verda i sostenible: Posicionar Sant Boi com a líder mundial en polítiques innovadores de sostenibilitat, posant en valor el seu patrimoni agrícola i natural com a pol d'atracció turística.
  2. Ciutat Saludable: Consolidar el municipi com a referent internacional d'iniciatives de salut mental i de la promoció de les activitats esportives per a un estil de vida saludable.
  3. Ciutat socialment innovadora: Posicionar Sant Boi com a pol d'innovació urbana i social, posant l'accent en la participació ciutadana.
  4. Governança de l'acció internacional: Potenciar els aspectes estructurals per optimitzar la iniciativa internacional de la ciutat.

Aquesta tasca estratègica ha impulsat Sant Boi cap a un compromís internacional proactiu, assentant les bases per atraure nous projectes i inversions. La iniciativa, basada en la participació activa dels agents locals i de l'equip polític i tècnic de l'Ajuntament, s'alinea perfectament amb l'Agenda 2030 i el Marc Financer Plurianual 2021-2027 de la Unió Europea.

  • Període d'execució: 2019-2020
  • Ciutat: Sant Boi de Llobregat
  • Població: 84.000
  • Client:

Projectes recents