Política de privacitat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta política de privacitat és aplicable als llocs web www.anteverti.com i www.citiestobe.com (en endavant, els "llocs web"), així com a les pàgines que es puguin afegir en el futur, i està subjecta als termes i condicions establerts en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ANTEVERTI CONSULTING, S.L. (en endavant, "ANTEVERTI") amb CIF B-65457806 i domicili social a Avinguda Diagonal, 361, 1º, A, 08037 Barcelona (Espanya), és el responsable del tractament de les seves dades personals amb les finalitats descrites a continuació.

Per a qualsevol consulta, sol·licitud o aclariment relatiu al tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'adreça postal indicada més amunt o a l'adreça de correu electrònic info@anteverti.com.

3. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I COM LES HEM OBTINGUT

Per a les finalitats que s'expliquen a continuació, tractem les següents dades personals:

 • Les dades inicials que voluntàriament ens proporcioni en la seva sol·licitud de subscripció a la nostra newsletter, en la seva sol·licitud d'informació sobre la nostra empresa o els nostres serveis, o en la seva sol·licitud d'obtenció dels serveis oferts per ANTEVERTI.
 • Aquelles dades que posteriorment es generin o intercanviïn amb vostè després de la seva sol·licitud inicial per poder atendre aquesta sol·licitud inicial.
 • Qualsevol dada generada en relació amb l'ús dels llocs web mitjançant l'ús de cookies i la informació del fitxer de registre, inclosa l'adreça IP, el tipus de navegador, les URL, el nombre de clics i la forma en què els usuaris interactuen amb els enllaços, noms de domini, pàgines de destinació i pàgines visitades. Si us plau, consulti la nostra Política de Cookies.
 • Qualsevol dada personal que faciliti a través d'una xarxa social amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Aquestes dades depenen de la configuració de privacitat de cada usuari, de l'ús que cada usuari faci de la xarxa social i de les polítiques de privacitat pròpies de la xarxa social en qüestió.
4. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades a ANTEVERTI s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Gestionar la seva sol·licitud de subscripció a la nostra newsletter, la seva sol·licitud d'informació relativa a la nostra empresa o als nostres serveis, o la seva sol·licitud d'obtenció dels serveis oferts per ANTEVERTI. Si us subscriviu al nostre butlletí, podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment fent clic a l'enllaç de baixa que conté el butlletí o enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça electrònica indicada a l'apartat "RESPONSABLE DEL TRACTAMENT".
 • Mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració entre ANTEVERTI i l'empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora.
 • Enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials sobre activitats, productes i serveis oferts per ANTEVERTI de naturalesa similar a les incloses en les seves sol·licituds.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa rebent comunicacions comercials fent clic a l'enllaç de baixa que conté la comunicació o enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça electrònica indicada a l'apartat "RESPONSABLE".

5. AMB QUINA FINALITAT PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

ANTEVERTI està legitimada per tractar les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar les seves sol·licituds, per ser necessari perquè ANTEVERTI pugui complir les seves obligacions contractuals en relació amb aquestes sol·licituds.

El tractament de les seves dades de contacte professional o empresarial en relació amb el manteniment de la relació entre ANTEVERTI i l'empresa, entitat o organització per a la qual treballa o col·labora respon a un interès legítim de la nostra empresa, expressament reconegut per la normativa de protecció de dades.

Pel que fa a l'enviament de comunicacions comercials sobre activitats, productes i serveis oferts per ANTEVERTI de naturalesa similar a les sol·licitades per vostè, el tractament de les seves dades personals respon a un interès legítim d'ANTEVERTI, expressament reconegut per la normativa de protecció de dades, i expressament autoritzat per la normativa de serveis de la societat de la informació.

6. QUAN I PER QUINA RAÓ PODEM COMUNICAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als següents destinataris, per a les finalitats aquí descrites:

 • Administracions Públiques: per al compliment d'obligacions legals a les quals ANTEVERTI està subjecta en funció de la seva activitat.
 • Forces i cossos de seguretat: quan la nostra organització estigui obligada a facilitar informació en compliment d'una obligació legal.
 • Proveïdors de serveis que requereixin l'accés a les seves dades per a l'execució dels serveis que ANTEVERTI hagi contractat, en aquest cas ANTEVERTI tindrà subscrits els contractes de confidencialitat i tractament de dades legalment exigits per protegir la seva privacitat.

L'informarem oportunament de qualsevol altra comunicació de dades que ANTEVERTI pugui necessitar dur a terme en el futur.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

ANTEVERTI ha contractat proveïdors de serveis tecnològics ubicats en països que no disposen d'una normativa de protecció de dades equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors de serveis tenen subscrits amb ANTEVERTI acords de confidencialitat i tractament de dades, tal com exigeix la normativa per als prestadors de serveis de tercers països, que garanteixen un nivell de privacitat precís.

En particular, les seves dades personals són tractades per la següent empresa, als Estats Units d'Amèrica, que està degudament adherida al Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list): The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. Aquesta plataforma permet a ANTEVERTI recopilar informació de les seves campanyes, és a dir, rastrejar les obertures de correus electrònics i els clics en continguts o enllaços inclosos en correus electrònics. Aquesta informació es recull amb la finalitat d'elaborar informes estadístics sobre el comportament dels destinataris, per optimitzar la millor data i hora per enviar la campanya de correu electrònic.

Per a més informació sobre les seves garanties de privacitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a les adreces postal i electrònica indicades a l'apartat "RESPONSABLE DEL TRACTAMENT".

8. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la seva relació amb ANTEVERTI i, un cop finalitzada la mateixa (sigui quina sigui la causa), durant els termes legals aplicables. En aquest cas, les dades es tractaran només quan siguin necessàries per demostrar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Un cop finalitzats aquests termes, les vostres dades s'eliminaran o, alternativament, s'anonimitzaran.

9. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament de les seves dades personals enviant una notificació, adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o document equivalent i indicant com assumpte "Drets de privacitat", a les adreces postal i electrònica indicades a l'apartat "RESPONSABLE DEL TRACTAMENT".

A més, si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa de protecció de dades o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

 • Amb la nostra empresa a les adreces postal i electrònica anteriorment indicades; o
 • Amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web o a la seva adreça postal.
10. MESURES DE SEGURETAT

ANTEVERTI adoptarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries i existents en l'estat de la tecnologia en el moment de redactar la present política de privacitat per protegir les seves dades personals.

Tingui en compte que en el cas de no prendre precaucions tecnològiques comercialment raonables per protegir les seves dades, ANTEVERTI no pot garantir que la transmissió de dades a través d'Internet sigui 100% segura. Qualsevol transmissió de dades a través dels llocs web és sota el seu propi risc.