GrowSmarter: solucions urbanes cap a una Europa més verda
Comissió
Europea:

GrowSmarter:
solucions urbanes

Innovació des de les ciutats
cap a una Europa més verda

Vam coordinar el testatge de 12 solucions pioneres per a la mobilitat eficient, l'habitatge i la infraestructura en 8 ciutats europees, inspirant-ne la replicació per tot el continent.

El repte

Amb l'objectiu de garantir un futur millor tant per a les persones com per al medi ambient, les ciutats europees es troben davant la necessitat de cercar solucions innovadores que ajudin a reduir l'empremta mediambiental i a promoure modes de vida sostenibles i resilients, alhora que despleguen espais urbans eficients, ecològics i habitables. En aquest marc, el projecte GrowSmarter va sorgir com una disruptiva iniciativa integrada en el programa Horizon 2020 de la Unió Europea, mitjançant la qual, durant un període de quatre anys (2015-2019), Estocolm, Colònia i Barcelona van testejar conjuntament 12 solucions intel·ligents, van validar-ne l'eficàcia i van obrir camí per a la seva replicació per tot el continent.

En col·laboració amb els sectors públic i privat, vam ajudar Barcelona a coordinar i implementar 12 solucions disruptives d'eficiència urbana a tota la ciutat, i vam assegurar l'intercanvi de coneixement sobre el seu testatge amb les altres dues ciutats pioneres en el projecte: Estocolm i Colònia.

Ciutats far i ciutats seguidores

El nostre enfocament

Per fer front a aquesta ambiciosa tasca, un consorci de 40 empreses, indústries i entitats acadèmiques de referència van unir esforços per desenvolupar i implementar les solucions pioneres. Amb un pressupost de 46 milions d'euros, el projecte pretenia abordar àrees clau com la mobilitat urbana sostenible, l'habitatge eficient i les infraestructures integrades. Anteverti va jugar un paper crucial en aquest marc, col·laborant estretament amb l'Ajuntament de Barcelona per coordinar la implantació de les 12 solucions intel·ligents als barris de la ciutat.

El projecte GrowSmarter va exemplificar l'esperit innovador, col·laboratiu i cooperatiu que requereix el camí per establir les bases cap a un futur més verd i eficient per a les ciutats europees. En aquest context, també vam contribuir a garantir que les bones pràctiques i el coneixement generats per Barcelona durant la implementació de les solucions es compartissin amb les altres dues ciutats, i viceversa.

L'impacte

Es van rehabilitar més de 130.000 metres quadrats mitjançant reformes de gran envergadura a les tres ciutats pilot, contribuint a l'adopció de pràctiques d'eficiència energètica i ecològiques. A més, es van desplegar amb èxit solucions de mobilitat sostenible, proporcionant als residents opcions de transport més netes i eficients, i les ciutats implicades es van connectar a la "Internet de les coses", fomentant un ecosistema urbà més intel·ligent i interconnectat.

Les ciutats van aconseguir reduccions de CO2 del 30 al 70% en edificis rehabilitats i estalvis energètics de més de 8GWh, tot inspirant altres ciutats europees a adoptar solucions innovadores per a un futur sostenible i resilient.

L'impacte de la nostra contribució es va fer palès, ja que les ciutats van aconseguir reduccions de CO2 que oscil·laven entre el 30 i el 70 % en els edificis rehabilitats, contribuint significativament al nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. A més, la nostra aportació a aquest treball col·lectiu va conduir a un estalvi energètic de més de 8GWh, mostrant l'immens potencial per desenvolupar perl que fa a l'eficiència energètica en els entorns urbans.

A més, el projecte GrowSmarter estableix una visió que va més enllà de les ciutats pilot. En compartir els coneixements i experiències adquirides durant el projecte, Barcelona, Estocolm i Colònia ja han inspirat altres ciutats europees a seguir-ne l'exemple. Així, les solucions GrowSmarter han estat adoptades per les ciutats seguidores de Suceava, Graz, Porto, La Valletta i Cork, difonent el llegat de la innovació i el desenvolupament sostenible testejat per aquest projecte per tot el continent.

  • Associats: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament d'Estocolm, Ajuntament de Colònia
  • Període d'execució: 2015-2019
  • Ciutat: Barcelona
  • Població: 1,7 milions
  • Client:

Projectes recents