Argentina 2035: Pla d'Smart Cities
Govern de la
República Argentina:

Argentina 2035:
Pla d'Smart Cities

Cap a una gestió urbana eficient

Després d'analitzar 30 ciutats mitjanes que juntes representen el 80% de la població nacional, vam desenvolupar la nova estratègia argentina per promoure l'R+D+i i millorar l'eficiència i la innovació en la gestió urbana, incloent-hi 52 accions recomanades.

El repte

Les ciutats argentines de mida mitjana, on hi viuen gairebé 37 milions de persones, s'enfronten a importants reptes en matèria de recursos i competències. No obstant això, aquests obstacles amaguen un potencial notable: la possibilitat de transformar-se en centres urbans dinàmics i sostenibles, enriquint així la qualitat de vida per tot el país. En tot cas, per aconseguir aquesta transició, resultava necessari millorar les capacitats, fomentar la diversitat econòmica, invertir en infraestructures i promoure la digitalització de manera general.

Després d'analitzar 30 ciutats mitjanes, que juntes representen el 80% de la població nacional, vam desenvolupar la nova estratègia argentina per promoure l'R+D+i i millorar l'eficiència i la innovació en la gestió urbana, tot recomanant 52 accions prioritàries.

El nostre enfocament

En resposta a aquest repte, el Govern de la República Argentina va contractar Anteverti per encarregart-nos una assessoria basada en investigació i la consultoria estratègica. El nostre objectiu final era dissenyar una estratègia nacional que aplanés el camí per a l'evolució de les ciutats mitjanes a tot el país cap a models de gestió més eficients i sostenibles, amb vista al 2035.

Aquesta tasca va implicar la definició de paràmetres i directrius d'actuació per estimular la innovació en àmbits com les infraestructures intel·ligents, la normalització dels estàndards tècnics, la coordinació interinstitucional i la millora de les capacitats de gestió institucional. Les nostres responsabilitats van incloure:

  • Anàlisi Smart City: Es va dur a terme una avaluació exhaustiva in situ de 30 ciutats de mida mitjana. Aquesta avaluació va comparar els seus avanços en matèria tecnològica i d'eficiència amb els de ciutats similars d'arreu del món, la qual cosa va permetre identificar solucions replicables.
  • Avaluació del Sistema de R&D&I de l'Argentina: Una avaluació exhaustiva del Sistema Públic d'I+D+i va permetre aprofundir en el procés de diagnòstic, oferint vies per als desenvolupaments en matèria Smart City. Alhora, vam establir recomanacions per fomentar els ecosistemes locals d'innovació.
  • Pla estratègic d'acció: Es va elaborar meticulosament un sòlid pla amb 52 accions prioritàries a curt, mitjà i llarg termini. Dissenyades per catalitzar la transformació de la gestió urbana a Argentina, aquestes accions s'articulaven per àrees temàtiques, parts interessades i funcions.

L'impacte

La culminació d'aquesta col·laboració va donar per fruit l''Agenda R+D+i Argentina 2035. Ciutats Intel·ligents i Sostenibles', una innovadora estratègia per guiar les ciutats argentines cap a models urbans intel·ligents, ecoconscients i inclusius. Basada en un anàlisi exhaustiu, l'agenda habilita les ciutats per fer front de forma proactiva als reptes de la urbanització contemporània, establint les bases perquè prosperin com a centres d'innovació i sostenibilitat, amb el potencial de millorar la vida del 80% dels argentins i les argentines.

  • Associats: Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació Productiva de l'Argentina, ABECEB Consulting
  • Període d'execució: 2018
  • Ciutats: 30 ciutats mitjanes de l'Argentina (incloses Corrientes, Neuquén, Río Cuarto, Salta o San Juan)
  • Població: 37 milions de persones
  • Client:

Projectes recents