Catalunya 2050: una nova agenda urbana disruptiva
Generalitat
de Catalunya:

Catalunya 2050:
un nova agenda
urbana disruptiva

Cap a un futur
verd, digital i inclusiu

Vam ajudar la Generalitat a dissenyar una estratègia de llarg termini pionera al món, que situa les transicions digital i climàtica al servei d’un territori més equilibrat, verd, pròsper i democràtic.

El repte

Tot i ser una regió eminentment innovadora, econòmicament dinàmica i amb alts nivells de benestar, Catalunya s'enfronta a evidents desequilibris territorials entre les àrees rurals i urbanes i entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del territori. Alhora, les desigualtats socials són un factor d'urgència, i els reptes que planteja el canvi climàtic per al país n'amenacen la cohesió i el desenvolupament.

Com a resposta, el Govern de Catalunya va assumir un repte de gran volada: definir un marc estratègic integral per a les polítiques públiques, d'àmbit territorial i amb visió de llarg termini, centrat en les transicions verda i digital com a motors de transformació i d'innovació, amb l'objectiu final d'aplanar el camí cap a un futur equilibrat i equitatiu per a tots els ciutadans, ciutats i pobles per al 2050.

El nostre enfocament

Sobre la base dels resultats d'un procés participatiu multiactor iniciat pel Govern el 2017, que va involucrar més de 800 persones de totes les edats i organitzacions de tot Catalunya, es van identificar 262 prioritats d'acció relacionades amb el desenvolupament urbà i territorial. Degut a la nostra expertesa, Anteverti va rebre l'encàrrec de conceptualitzar, estructurar i desenvolupar l'estratègia, assegurant-nos que incorporés els resultats de la reflexió col·lectiva prèvia.

L'estratègia estableix una visió ambiciosa i pionera per al 2050 centrada en tres horitzons: un territori equilibrat i cohesionat, una economia innovadora i d'alt valor afegit preparada per al futur i una societat apoderada i solidària.

Al mateix temps, el Govern va reconèixer les transicions verda i digital com a aliades essencials i indispensables per catalitzar les transformacions territorials i urbanes necessàries cap a aquests tres horitzons, juntament amb l'imperatiu de modernitzar la governança i la gestió per possibilitar-ne l'assoliment.

El nostre suport va implicar la definició de la visió i la missió de l'estratègia i dels seus eixos temàtics, l'establiment de línies d'actuació i indicadors per a cadascun d'ells i el traçat d'objectius per a cada àmbit, proposant-ne les denominacions adequades. A més, vam elaborar el document final per al Govern, conegut com l''Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050'.

El resultat

El juny del 2022, l'Assemblea Urbana de Catalunya, l'entitat multiactor facilitadora del procés participatiu previ, va aprovar l''Agenda dels Pobles i Ciutats. Catalunya 2050'. Posteriorment, l'agenda es va presentar a l'11è Fòrum Urbà Mundial a Katowice, Polònia.

La col·laboració d'Anteverti amb la Generalitat de Catalunya va donar com a resultat una estratègia pionera anomenada 'Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050', que incorpora les transicions verda i digital com a motors de transformació estructural. En reconèixer aquestes transicions com a aliades indispensables, Catalunya es proposa com a objectiu de llarg termini aconseguir un desenvolupament equilibrat i equitatiu, potenciant i modernitzant tant la societat com l'economia alhora que aborda els reptes del canvi climàtic.

A diferència d'altres agendes urbanes del món, l''Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050' presenta una visió innovadora i disruptiva que destaca les transicions verda i digital com a principals motors de les transformacions que marcaran el futur del territori i com a vectors de benestar i d'equilibri territorial a mitjà i llarg termini. Aquest aspecte és realment innovador en el context global de les agendes urbanes, i reflecteix la visió ambiciosa i poderosa que hem contribuït a desenvolupar.

  • Termini d'execució: 2021-2022
  • Territori: Catalunya
  • Població: 7,5 milions
  • Client:

Projectes recents