22@ Nord: Estratègia de transformació
Barcelona Activa &
Barcelona Regional:

22@ Nord: Estratègia de transformació

Reimpulsant el districte
d'innovació de Barcelona

Hem ajudat Barcelona a dissenyar una estratègia per revitalitzar el seu districte d'innovació a través de dos sectors de futur i d'alt valor afegit: les indústries creatives i l'economia verda i circular.

El repte

Desenvolupat durant sobre una antiga zona industrial dominada per fàbriques, el districte del 22@ de Barcelona s'ha transformat durants les darreres dues dècades en un dinàmic hub d'innovació de referència internacional que avui allotja 12.150 empreses, 9 universitats, 3 centres tecnològics, 5 incubadores i acceleradores, 35 espais de coworking i 700 startups. No obstant això, al seu sector nord, l'anomenat 22@ Nord, la ciutat encara posseeix dues importants artèries per explotar com a vectores d'innovació, tecnologia, creativitat i qualitat de vida. Són la Milla Creativa, al carrer de Pere IV, una via amb una història vinculada amb les antigues indústries de la zona, i el Kilòmetre Verd, al carrer de Cristòbal de Moura, un eix verd concebut per a l'experimentació i l'excel·lència en noves solucions urbanes.

El nostre enfocament

Per donar forma a aquests dos nous espais, Barcelona Activa i Barcelona Regional van confiar a Anteverti la tasca de desenvolupar una estratègia de transformació per al sector del 22@ Nord capaç de capitalitzar i concretar el potencial dels dos eixos. L'objectiu proposat consistia en fer d'aquesta estratègia un full de ruta que identifiqui i articuli activitats econòmiques i actors clau específics per nodrir les dues àrees amb a través de dos sectors d'alt valor i prioritaris per a la ciutat: les indústries creatives i l'economia verda i circular.

Per formular l'estratègia, el nostre equip realitzar un total de quinze entrevistes a agents públics i privats estretament vinculats al districte del 22@. A més, vam dur a terme una anàlisi exhaustiva dels sectors amb més potencial per a tots dos eixos, tenint en compte les característiques úniques de la zona, l'evolució recent i les tendències econòmiques globals.

L'impacte

A partir de la nostra àmplia investigació i treball de camp, l'estratègia planteja sectors d'activitat econòmica concrets per a cadascun dels dos eixos. Els sectors definits s'alineen amb els àmbits tradicionals i l'experiència industrial i empresarial de la ciutat i, alhora, presenten prou potencial per generar impactes de futur i donar peu a la producció de béns, serveis i metodologies exportables a escala global des de Barcelona.

  • Pel que fa a la Milla Creativa, la nostra proposta inclou establir un nou hub d'innovació centrat en les indústries creatives, amb un èmfasi especial en les iniciatives en els àmbits de la producció audiovisual i la música.
  • Mentrestant, per al Kilòmetre Verd, es concep un espai d'experimentació urbana en economia circular i verda, on la ciutat promourà activament l'atracció i la creació d'oportunitats innovadores relacionades amb edificis i llars, cadenes de producció, producció sostenible d'aliments i solucions de mobilitat.

En definitiva, l'estratègia servirà per desbloquejar el potencial inexplorat del districte 22@ Nord de Barcelona, tot transformant-lo en un far d'innovació, sostenibilitat i creixement econòmic. L'impacte de l'estratègia que hem contribuït a crear es notarà no només al districte d'innovació de la ciutat, ja que les iniciatives que s'hi inclouen seran clau per al futur del desenvolupament urbà i la innovació a escala regional i global.

  • Període d'execució: 2022-2023
  • Ciutat: Barcelona
  • Població: 1,7 milions
  • Client:

Projectes recents